Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Anasayfa » Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Görevleri:• Kurumun amaç ve etkinliklerinin tanıtımını sağlamak,• Kitle iletişim araçlarında yer alan, üniversite ile ilgili haberlerin takibini ve tespitini yapmak• Kurumun görsel ve yazılı basınla olan ilişkilerini düzenlemek, kurumun etkinliklerinin, faaliyet ve hizmetlerinin basın bülteni, toplantı ve başka araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak• Kamuoyundan kuruma yansıyan şikayet ve görüşleri ilgili mercilere iletmek tespit, takip ederek kamuoyunu bilgilendirmek• Kurumun tanıtımı amacıyla çeşitli materyaller hazırlatıp dağıtılmasını sağlamak• Üniversite ile ilgili haberlerin web sayfasında yayınlanmasını sağlamak• Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda brifing ve basın toplantıları düzenlemek bu amaçla gerekli organizasyonu sağlamak• Kurum ve kuruluşların Üniversite ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak• Birimin yazışmalarını takip etmek ve yapmak ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,• Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek,• Basın yayın organlarında yer alan kurumla ilgili haberlerle ilgili kupür, resim, slayt, kaset ve elektronik her türlü veriyi temin ederek niteliklerine göre sınıflandırmak ve arşivlemek,• Üniversitenin hizmet ve faaliyetlerini video ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemek,• Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek• Kurumsal internet sayfasını ve kurumsal sosyal medya hesaplarını takip etmek, etkin kullanılmasını sağlamak• Birimin çalışmalarını düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Rektörlüğün onayına sunmak,• Rektörlük Makamı tarafından onaylanan yıllık çalışma programının uygulanmasına yönelik tedbirleri almak,• Rektörlükçe verilecek diğer tüm medya işlerini yürütmek